Sinus Balticus

by emiter

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a lovely ecopak, with artwork by Ludomir Franczak.
  Płyta w pięknie wydanym ecopaku. Projekt okładki: Ludomir Franczak.

  Includes unlimited streaming of Sinus Balticus via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    29 PLN or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    15 PLN  or more

   

1.
2.
3.
03:30
4.
10:10
5.

about

ENGLISH VERSION BELOW

"Sinus Balticus to płyta odnosząca się do geograficznej i metaforycznej "przestrzeni" północy i Morza Bałtyckiego. Inspirowana krajobrazem i pejzażem dźwiękowym, miejscem na styku lądu i morza, stanem kiedy spoglądamy daleko i widzimy wodę aż po horyzont. Obraz morza, jego nieustanny ruch rezonuje: uwalniają się myśli, otwiera się wyobraźnia. Ten archaiczny ruch wody i słowa takie jak "głębia", "toń" niosą legendy, historie i mity. Być może głębiny kryją nieznane istoty i stwory. Staram się odnaleźć przez język muzyki wyjątkową atmosferę północy." Marcin Dymiter

Emiter porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu. Twórca map dźwiękowych, serii płyt "Pocztówki dźwiękowe" oraz projektu Field Notes. Współpracował z artystami wizualnymi i tancerzami m.in. Anną Baumgart, Joanną Rajkowską, Anną Witkowską, Ludomirem Franczakiem, Risą Takitą oraz poetą Marcinem Świetlickim i pisarzem Danielem Odiją. Gra także w projektach: niski szum, emiter_franczak audio video performance, Flora Quartet, BAZA i MAPA.

Producent muzyczny. Współtwórca i kurator - wspólnie z Ludomirem Franczakiem – festiwalu mikro_makro oraz innych projektów dźwiękowych. Słuchacz i uczestnik muzycznych warsztatów w kraju i zagranicą m.in. warsztaty Le Quan Ninha, Andrew Sharpleya, Johna Butchera, Robina Minarda. Stypendysta Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista konkursu Netmage International Multimedia Festival w Bolonii. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) i Fundacji Wyszehradzkiej (2012). Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

nagrania, mix i mastering: emiter
listopad 2016 – czerwiec 2017
muzyka: emiter
projekt okładki: Ludomir Franczak

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego

All rights reserved
emiter & Fundacja Kaisera Söze 2017

www.emiter.org
www.kaisersoze.pl

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"Sinus Balticus is an album about the geographic and metaphorical "space" of the North and the Baltic Sea. Inspired by the landscape and it's sounds, by the place where the land meets the sea and by the state of mind when you look far away and see water up to the horizon. The image of the sea and it's constant motion resonates: thoughts are released, imagination opens. The archaic movement of water and words such as "deep", "abyss" carry legends, stories and myths. Perhaps the abyss hides unknown creatures. I try to capture the unique atmosphere of the North through the language of music." Marcin Dymiter

Emiter works with electronics, and improvised music. He creates sound installations, radio podcasts, soundtracks for films, theatre performances, exhibitions and public spaces. He composes music to silent films. He leads audio workshops and other activities that present the idea of field recording. Emiter also creates sound maps, he's the author of the series of albums "Pocztówki dźwiękowe" (Sound cards) and the "Field Notes" project. He works with visual artists and dancers, such as: Anna Baumgart, Joanna Rajkowska, Anna Witkowska, Ludomir Franczak, Risa Takita, poet Marcin Swietlicki and writer Daniel Odija. He's also a member of the following music projects: niski szum, emiter_franczak audio video performance, Flora Quartet, BAZA and MAPA.

He is a music producer. Co-initiator and curator – together with Ludomir Franczak – of the mikro_makro festival and other sound projects. He took part in workshops organized in Poland and abroad led by: Le Quan Ninh, Andrew Sharpley, John Butcher, Robin Minarda. Emiter is a scholarship holder of the Berlin Art Univeristy, a finalist of the Netmage International Multimedia Festival in Bologne. He is also a scholarship holder of the Pomeranian Voivodeship's Marshal, the Minister of Culture and National Heritage (2011) and the Visegrad Foundation (2012). Member of Polish Association of Electroacoustic Music.

Recording, mix & mastering: emiter
November 2016 – June 2017
Sound & music: emiter
Cover design: Ludomir Franczak

Funded by the Pomeranian Voivodeship.

All rights reserved
emiter & Kaiser Söze Foundation 2017

www.emiter.org
www.kaisersoze.pl

credits

released October 24, 2017

license

all rights reserved

tags

about

emiter Gdańsk, Poland

Emiter works with electronics, and improvised music. He creates sound installations, radio podcasts, soundtracks for films, theatre performances, exhibitions and public spaces. He composes music to silent films. He leads audio workshops and other activities that present the idea of field recording. ... more

contact / help

Contact emiter

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like emiter, you may also like: